ลักษณะการทำงานของระบบกระบวนการทำความเย็นในแอร์รถยนต์เป็นระบบสร้างความเย็นแบบอัดไอ (vapor compression system)โดยคอมเพรสเซอร์

ทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นจากอีแว็ปเปอร์เรเตอร์์ (evaporator) สารทำความเย็นตอนนั้นยังมีสถานะเป็นก๊าซรวมทั้งคอมเพรสเซอร์(compressor)ยังปฏิบัติภารกิจอัดสารทำความเย็นออกไปที่คอนเดนเซอร์(condenser)ทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิแล้วก็ความดันเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อสารทำความเย็นไหลผ่านคอนเดนเซอร์(condenser)จะมีผลให้อุณหภูมิลดลดน้อยลงหลังจากนั้นสารทำความเย็นไหลถัดไปยังรีซีฟเวอร์/ดรายเออร์(receiver/dryer)เพื่อกรองสิ่งสกปรกแล้วก็ความชุ่มชื้นที่แปดเปื้อนในสารทำความเย็นสารทำความเย็นไหลไปที่ แอ็คเพนชั่นวาล์ว(expansion valve)แล้วฉีดเป็นฝอยละอองเข้าไปใน อีแว๊ปเปอร์เรเตอร์(evaporator)ทำให้สารทำความเย็นมีความดันต่ำแล้วก็ดูดความร้อนจากข้างนอก เพื่อตัวมันเองมีสถานะเปลี่ยนเป็นก๊าซ ทำให้อุณหภูมิด้านนอกต่ำลง ต่อไปสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซจะถูกดูดเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ (compressor) เพื่อเริ่มการทำงานใหม่อีกรอบ

องค์ประกอบของแอร์รถยนต์
– คอมเพรสเซอร์(compressor) เป็นเครื่องมือที่ดูดสารทำความเย็นจากอีแว๊ปเปอร์เรเตอร์ รวมทั้งเพิ่มแรงกดดันให้สารทำความเย็นที่ส่งไปยังคอนเดนเซอร์ โดยมีความดันมากยิ่งกว่า14.1กิโลกรัม/ตำรวจเซนติเมตร
คอมเพรสเซอร์แบ่งได้ 3 ประเภท เป็น
1. แบบรีซิโพรเคติ้ง (reciprocating type)
2. แบบสวอชเพลต (swash plate type)
3. แบบเวนโรตารี (vane rotary type)

– คอนเดนเซอร์ (condenser) ปฏิบัติหน้าที่ระบายความร้อน ทำให้สารทำความเย็นอุณหภูมิลดลง เปลี่ยนแปลงสถานะจาก ก๊าซเป็นของเหลว
– รีซีฟเวอร์ / ดรายเอ้อร์ (receiver / dryer) ปฏิบัติภารกิจ กรองสิ่งสกปรก แล้วก็ ความชื่น จากระบบ ถ้าเกิดสารทำความเย็นมีความชื่นผสมอยู่ จะมีผลให้มีการกัดเซาะส่วนประกอบต่างๆในระบบและก็จะแปลงเป็นน้ำแข็งในอีแว๊ปเปอร์เรเตอร์ ทำให้สารทำความเย็นในระบบไหลไม่สบาย

ขอบคุณ : plugandgo.co.th/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *