ทุ่นแบบสมอสามตัว ปี พ.ศ. 2535 ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ปรับปรุงและพัฒนาทุ่นแบบสมอสามตัวขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นแนวปะการังที่เป็นทราย ไม่สามารถที่จะหาวัตถุที่มีขนาดใหญ่ใช้ผูกเรือหรือเจาะเพื่อติดตั้งทุ่นได้ เช่น บริเวณอ่าวที่ทำการบริเวณเกาะสี่ และหาดเล็กบนเกาะสี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ส่วนประกอบของทุ่น

ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร สีส้มแดง ทำด้วยพลาสติก Polyethelyne ภายในบรรจุด้วย Polyurethane Foam และมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้

สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene แบ่งออกเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานกับสมอทั้งสามตัว และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้นฐานยึดทุ่น เป็นสมอขนาด 25 กิโลกรัม จำนวน 3 ตัว ฝังทรายทำมุมประมาณ 120 องศา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง เมื่อฝังลงในพื้นทราย

ข้อดีของทุ่นแบบสมอสามตัว สามารถใช้ในพื้นทะเลที่เป็นทราย หรือแนวปะการังที่ไม่สามารถใช้วิธีการเจาะ หรือผูกกับวัตถุใดๆ ได้

ข้อจำกัดของทุ่นแบบสมอสามตัว  รับน้ำหนักและแรงกระชากได้ไม่มาก ถ้าสมอจมทรายได้ไม่ดีพอทำให้ฐานยึดทุ่นเคลื่อน และเมื่อรับแรงกระชากมากเชือกจะเกิดการบิดตัว ทำให้สายสมอหลุดกองรวมกัน ปัจจุบันไม่มีการใช้ทุ่นรูปแบบนี้แล้ว

ทุ่นสมอทรายมาโนช   ทุ่นสมอทรายมาโนช เมื่อปี พ.ศ. 2540 นายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง เป็นผู้ออกแบบทุ่นสมอทราย และนำไปทดลองใช้บริเวณแนวหญ้าทะเล อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แนวปะการังอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา เพื่อจอดเรือบริเวณเขตหญ้าทะเลและแนวปะการัง ในพื้นที่ที่เป็นทรายผสมโคลน ที่ระดับความลึกไม่เกิน 15 เมตร

ส่วนประกอบของทุ่น

ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร สีส้มแดง ทำด้วยพลาสติก Polyethelyne ภายในบรรจุด้วย Polyurethane Foam และมีท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ผ่านตรงกลาง เพื่อให้เชือกร้อยผ่านตัวทุ่นได้ สายยึดโยง เป็นเชือก Polypropylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28-30 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้น คือ เชือกเส้นที่ติดกับตัวทุ่น เชือกที่ติดกับฐานยึดทุ่น และเชือกเส้นกลางเชื่อมระหว่าง 2 เส้น

ฐานยึดทุ่น เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ฝังหมุดสแตนเลสตรงกลางและหล่อด้วยซีเมนต์ ด้านข้างมีปีก 2 คู่ ที่ระยะ 40 เซนติเมตร และ 80 เซนติเมตร วัดจากด้านบนลงมา ยึดติดกับท่อ PVC ด้วยน็อต ความยาวของสมอทรายประมาณ 120 เซนติเมตร ด้านบนเป็นห่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร

ข้อดีของทุ่นสมอทรายมาโนช  มีราคาถูก ใช้กับการหมายแนวเขตได้ รับแรงกระชากได้ดี สามารถติดตั้งบริเวณพื้นทรายได้ข้อเสียของทุ่นสมอทรายมาโนช การติดตั้งต้องใช้เทคนิคเฉพาะ สามารถดำเนินการได้ในระดับความลึกไม่เกินความยาวของสายท่อเป่าทราย ส่วนของฐานทุ่นง่ายต่อการหลุดและฉีกขาดเมื่อได้รับแรงกระชาก    daiichi2007.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *